Disclaimer

  1. Algemeen Deze disclaimer is van toepassing op de website van ByFriendsWorks. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

  2. Inhoud van de website ByFriendsWorks doet er alles aan om de informatie op deze website actueel en accuraat te houden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website altijd volledig, actueel en accuraat is. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van de informatie op onze website.

  3. Aansprakelijkheid ByFriendsWorks is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van onze website of het vertrouwen op de informatie die op onze website wordt verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van technische problemen, storingen, onderbrekingen of fouten op onze website.

  4. Links naar andere websites Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ByFriendsWorks worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor enige schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze websites. Het opnemen van links naar andere websites op onze website impliceert niet dat wij de inhoud van deze websites goedkeuren of aanbevelen.

  5. Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s en software, zijn eigendom van ByFriendsWorks of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming enig materiaal op onze website te kopiëren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.

  6. Wijzigingen ByFriendsWorks behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van de disclaimer is altijd beschikbaar op onze website.

  7. Contact Als u vragen heeft over deze disclaimer.

Translate »